Kwalifikacje w zawodzie

 

T.06  Sporządzanie potraw i napojów

·         Przechowuje żywność

·         Sporządza i ekspediuje potrawy  i napoje

 

T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

·         Planuje i ocenia żywienie

·         Organizuje produkcję gastronomiczną

·         Planuje i wykonuje usługi gastronomiczne